30 let od Sametové revoluce

1989 byl významným rokem, který přinesl národům střední a východní Evropy svobodu.

Shromáždění veřejnosti, vzpomínky na listopadové události 1989 v souvislosti s Jihočeským divadlem. Průvod vychází v 17:11 od Jihočeského divadla, ulicí Dr. Stejskala na nám. Přemysla Otakara II.

PROGRAM:

17:11 Rozeznění zvonů Černé věže

17:20 Zapálení svící po bustou TGM

17:30 Zahájení oslav 17. listopadu

17:40 Hladolet - písně Karla Kryla

18:30 Hudba Praha

19:40 Slovo pamětníků

20:00 Oceán

21:00 Videomaping

Pořádá statutární město České Budějovice ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.