Jste zde:

Dny evropského dědictví a Den zvoníků v Mělníku

Dny evropského dědictví pořádá Regionální muzeum Mělník v roli lokálního garanta. Ve spolupráci s místními patrioty a spolky budou zpřístupněny vybrané památkové objekty na Mělníku, ve Vrbně, v Liběchově a v Záboří… 14. 9. se koná Den zvoníků.