JARO V HŘEBČINCI

Zemský hřebčinec Písek je otevřen i v brzkém jaru.

Ideální příležitostí pro výběr toho správného hřebce nabízí už tradičně březnové chovatelské přehlídky plemenných koní. Letos se konají v sobotu 2. března (krytá jízdárna) a v sobotu 23. března (venkovní areál kolbiště), vždy od 11 hodin. Obě akce jsou přístupné pro širokou veřejnost, kterou jistě potěší také bohatý doprovodný program a kompletní zázemí našeho areálu včetně občerstvení.

Další akce na sebe nenechají dlouho čekat. Už 27. dubna nás čekají letošní první jezdecké skokové závody „Jarní cena Písku“. Následují 10. až 12. května jezdecké skokové závody Amater Tour a 14. května chovatelské skokové závody „Kritéria mladých koní“. Koňský dorost se představí také při jarních tříděních v našich hříbárnách – teplokrevní hřebečci 16. května v odchovně Nový Dvůr a chladnokrevní 17. května v odchovně Humňany u Ražic. Jarní sérii uzavřou Základní zkoušky výkonnosti hřebců 30. května.

 

Na všechny akce srdečně zveme širokou veřejnost. A pokud chcete nahlédnout i do stájí Zemského hřebčince a dozvědět více o historii a chovu koní, jsou pro Vás připraveny pravidelné komentované prohlídky historického areálu této jedinečné národní kulturní památky, a to vždy ve středu a v sobotu ve 14 hod. nebo na objednávku na tel.: 724 981 194, předprodej vstupenek na www.centrumkultury.cz. Těší se na Vás zaměstnanci Zemského hřebčince Písek