Krajina pod palbou | výstava

Vojenský újezd Boletice v proměnách času

Většina prostor vojenského újezdu Boletice je civilnímu obyvatelstvu uzavřena již téměř 80 let. Výstava dává jedinečnou možnost do této oblasti nahlédnout a zároveň se seznámit i s méně známou a velmi bohatou místní historií.

Záměrem výstavy je představit málo známou část okresu Český Krumlov a její komplexní historii, která je prezentována od pravěku až do současnosti, a také práci Armády České republiky, Vojenských lesů a statků a dalších subjektů působících v újezdu. Ústředním tématem jsou vojenské dějiny spjaté s územím současného vojenského újezdu od roku 1938.

Plakát →

Otevírací doba: úterý - neděle 09:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00
Vstupné: plné 60 Kč, slevy 30 Kč, školní výpravy 30 Kč, rodinné vstupné 100 Kč

Slavnostní vernisáž výstavy proběhne v úterý 19. března 2024 od 18 hodin v budově Regionálního muzea v Českém Krumlově doprovodu hudby Posádkového velitelství Praha. Záštitu nad výstavou převzal ředitel Sekce plánování schopností Ministerstva obrany brig. gen. Ing. Miroslav Feix, M.S.