Jste zde:

Přednáška: Příběhy šumavských křížků

Vyprávění o cestách k obnově a znovuvzkříšení Božích muk, křížků a kapliček na území Národního parku panem Stanislavem Schneedorfem.

Tento milovník Šumavy křížky nejen hledá, ale i opravuje. Každý křížek, Boží muka či kaplička mají svůj příběh a každé místo má své nezaměnitelné kouzlo. Místa, kde křížky osazuje a opravuje, jsou převážně na místech zaniklých osad a vesniček u hranic, tedy v tehdejších Sudetech.

Vstupné: zdarma