Proměny tvaru a dekoru

Výstava fajáns a jemné kameniny z 17. až 19. stol.