Svět kostiček

Výstava modelů ze stavebnice Lego® s hernou ve velkém sále Regionálního muzea Mělník.