Velikonoční předvádění

Vítáme jaro! Čtvrtého dubna od 9:00 do 15:00 hod. se v Regionálním muzeu v Jílovém ocitnete na velikonočním tržišti tradičních českých výrobků a zvykoslovných předmětů. Nebudou chybět ani kreativní dílničky pro děti i dospělé!