Jste zde:

Bazilika sv. Petra a Pavla

Nádherná dominanta pražského Vyšehradu.

Bazilika je známa dvěma věžemi s výškou 58 metrů, které tvoří významnou dominantu Prahy a zvonkohrou, která se rozeznívá každou hodinu od 11:00 do 21:00. Je tvořena z celkem 21 zvonů a v repertoáru je 50 skladeb.

V bazilice na návštěvníky čeká klenotnice, stálá expozice šperků, drahocenných látek a dalších novogotických předmětů. 

Kapitulní a farní kostel byl založen již v 11. století knížetem Vratislavem II., budoucím českým králem, podle vzoru římského kostela sv. Petra a Pavla. Chrám byl několikrát přestavován podle aktuálního dobového slohu. 

Omezení
Prohlídka baziliky během církevních obřadů není dovolena. Program bohoslužeb a omezení návštěvní doby najdete na oficiálních stránkách Vyšehradské kapituly.