Jste zde:

Čertova stěna

Impozantní skalní útvary nad divokou řekou opředené divokými legendami.

V národní přírodní rezervaci Čertova stěna-Luč můžete spatřit jedinečné skalní útvary a kamenné moře plné mohutných balvanů. Z místa vyhlídky se nabízí jedinečný výhled na nejznámější útvar - Ďáblovu kazatelnu. Obzvláště impozantní je zde západ slunce.

Při pohledu dolů uvidíte řeku Vltavu s vodou obroušenými masivními balvany. Tento úsek Vltavy se nazývá Čertovy proudy. Voda zde vymlela balvany do roztodivných tvarů, např. do tvaru hrnce o průměru větším než metr. Tento úsek se považuje za jednu z nejtěžších přirozených slalomářských tratí na světě.

Jak Čertovy proudy vznikly? Jedna z legend praví, že čert chtěl zničit nově vybudovaný Vyšebrodský klášter. Chtěl postavit hráz, aby ji pak protrhnul a klášter zaplavil. Nestihl to však dokončit během jedné noci, a proto po něm dílo zůstalo nedokončené.