Český Krumlov

Město památek a umění. 

První zmínka o Českém Krumlově pochází z roku 1253, zde je Krumlov označován jako Chrumbenowe. Pozdější název Krumlov byl odvozen od německého "Krumme Aue", což v překladu znamená křivý luh. Oblast Krumlova byla osídlena již ve starší době kamenné. Podél vodního toku vedly trasy, které se později staly obchodními. Z původních osad se tak postupně stávalo město.

Dnes se může Český Krumlov pyšnit opravdu velkým množstvím památek a krásným historickým centrem. S Krumlovem je také spjato pestré kulturní a umělecké dění. 

Prohlídky

Prohlídky města s průvodcem se konají téměř každodenně a v několika jazycích. Prohlídku lze také objednat podle potřeb určité skupiny. 
V nabídce prohlídek jsou i večerní prohlídky nebo nejrůznější tématické okruhy jako Po stopách duchů apod. 

Jakou prohlídku si vyberete, je jen na vás → Prohlídky města