Hrad Zvíkov

Středověká památka z období králů a vzpomínka na rod Přemyslovců

Hrad Zvíkov se nachází na vysokém ostrohu nad soutokem řek Vltava a Otava, poblíž přehrady Orlík. I díky jeho specifickému umístění čeká na turisty řada krásných a romantických výhledů po okolní krajině. Zvíkov má za sebou dlouhou historii. Již od svého založení v roce 1226 je spojen s královským rodem Přemyslovců a patří k nejpřednějším stavbám české středověké světské architektury. 

Návštěvníci se mohou těšit na dochované a rekonstruované sály, a to včetně historických maleb a nábytku. Podívají se do sklepení, na terasy s výhledem na soutok řek či do kaple vyzdobené nástěnnými malbami. Nechybí ani expozice s místními archeologickými nálezy. Navšvítit lze taktéž Hlízovou věž, která je nejstarší zachovalou stavbou v areálu hradu (její vznik se datuje kolem roku 1 240).

Na rozdíl od jiných hradů procházejí návštěvníci hradem volně, bez průvodce, a orientují se podle šipek. Vstup je možný hned po zakoupení vstupenky a není potřeba žádná rezervace. Podél prohlídky hradu jsou umístěny texty v češtině, angličtině, němčině, holandštině, ruštině, italštině, polštině a francouzštině.