Jste zde:

Jihočeské muzeum

Zavítali jste do jižních Čech? Nezapomeňte na seznam tipů zařadit i nejstarší regionální muzeum.

Jihočeské muzeum se nachází v Českých Budějovicích a spravuje historické a kulturní sbírky jihočeského regionu. Stálá expozice s názvem Příběh města přibližuje z různých úhlů pohledu historii Českých Budějovic, ať už prostřednictvím dochovaných dobových artefaktů nebo přiblížením stěžejních historických momentů. Zároveň mohou návštěvníci zavítat na některou z tematických, dočasných výstav představující historii či současnost života v Jihočeském kraji.

Kromě výstav, konferencí a přednášek mohou návštěvníci zavítat do muzejní knihovny, která čítá přes 80 tisíc svazků knih a časopisů. Od dubna až do listopadu je pak v muzeu bezplatně otevřena poradna pro houbaře, kde vám poradí zda jsou donesené houby opravdu jedlé. 

Pro handicapované návštěvníky je připraven zvláštní program.