Jste zde:

Kláštery Český Krumlov

Rozsáhlý komplex klášterů minoritů a klarisek.

Unikátní trojklášteří, které zaujímá hned druhé místo co do rozlohy po krumlovském zámku, láká širokou veřejnost a zvláště pak rodiny a děti na život, kulturu, historii a umění středověku a renesance a vytváří zajímavý prostor pro poznání a zážitky.

Expozice

Život a umění v krumlovských Klášterech

Tato expozice je umístěna v ambitu a dalších prostorách bývalého minoritského kláštera. Přibližuje návštěvníkům historii minoritského řádu, stavební vývoj klášterního areálu a umožňuje jim prožít povznášející atmosféru klášterní architektury a dochovalých uměleckých děl. Lunetový cyklus sv. Františka seznamuje se životem sv. Františka z Assisi a součástí ambitu je též kaple sv. Wolfganga, představující pozdně gotickou a barokní freskovou výmalbu nebo Einsiedelnská kaple s Černou madonnou.

Interaktivní expozice lidských dovedností

Stálá interaktivní expozice seznamuje rodiny s dětmi i zvídavé jednotlivce s řemesly, dovednostmi a umem našich předků a rovněž přibližuje tradiční znalosti obyvatel středověkých klášterů. Kláštery byly centrem kultury a vzdělanosti nejen duchovní, ale vzdělanosti spojené také s přírodou, jejím pozorováním a pochopením, a také s hospodářskou a zemědělskou činností (kláštery se do značné části musely umět zásobit samy. Expozice přitom klade důraz na hravost, interaktivitu a názornost. Návštěvník si tak může například vyzkoušet práci středověkého písaře či iluminátora, namalovat ornament pomocí šablony, podívat se, jak se skladovaly potraviny, vyrobit vlastní koupelovou sůl nebo namíchat elixír v alchymistické laboratoři.

Řemeslné dílny

Denně otevřené řemeslné dílny seznamují návštěvníka s tradičními řemesly, které byly provozovány jak na půdě středověkých klášterů, tak ve středověkých městech. Návštěvník tak má možnost prohlédnout a osahat si autentické vybavení jednotlivých řemeslných dílen, samotné řemeslné výrobky, a také si jejich výrobu sám vyzkoušet.