Jste zde:

Kostel svatého Martina v Chelčicích

Původně románský kostel v novém barokním hávu.

Patří k nejstarším církevním památkám v regionu. Původně pozdně románský kostel z doby kolem roku 1240 byl přestavěn koncem 17. století, kdy došlo k zaklenutí lodi. V letech 1728–30 byly přistavěny boční kaple. Barokní myšlenka – prodloužit dojem velikosti kostela perspektivou nástropních obrazů a malovaného průčelí kněžiště s apsidou - působí s celkovým vzhledem kostela velmi příjemně. Většina zařízení pochází z II. poloviny 18. století, několik náhrobků z 16. – 19. století. Na jižní straně kostela je dochován původní románský portál. Zvon zasvěcený Panně Marii ulil zvonař Silvius Kreuz v Českých Budějovicích v roce 1704.

 Vstup:

 Přístupný je během bohoslužeb, které se konají pravidelně o nedělích od 11.00 hodin. V případě předchozí domluvy v sousedním Domově svatého Linharta je ho možné navštívit spolu s expozicí Petra Chelčického v rekonstruovaném barokním špýcharu.  

Zdroj fotky: Chmee2  (CC BY-SA 3.0)