Jste zde:

Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu

Chvalšinské muzeum o životě autora a jeho díle, Schwarzenberském plavebním kanálu.

Muzeum schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách, se nachází v rekonstruovaném historickém objektu původní radnice na náměstí obce, která je rodištěm autora Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa Rosenauera.

Muzeum je věnováno autoru Schwarzenberského plavebního kanálu. Exponáty zobrazující život J. Rosenauera jsou vhodně prokládány dokumenty, obrazy, fotografiemi, hmotnými exponáty a historickými předměty dávajícími ucelený obraz o vzniku, významu a současném stavu plavebního kanálu i jeho okolí. Vše je vhodně doplněno expozicí s tematikou lesnictví a dřevařství na Šumavě. 

Zdroj fotky: Jan Polák, (CC BY-SA 3.0)

Další část muzea je věnována přírodě a historickému vývoji obce s kulturními i přírodními zajímavostmi až do současnosti.