Jste zde:

Muzeum voroplavby v Purkarci

Vydejte se po stopách vorařů a poznejte jejich nelehkou práci.

V muzeu se seznámíte s historií a tradicí voroplavby, která je neodmyslitelnou součástí historie jihočeského života. Plavení dřeva po vodě se provádělo nejenom na hlavních tocích, ale také menších řekách, a to proto, že představovalo nejjednodušší cestu pro jeho přepravu. Rozhodně ale nelze o voroplavbě mluvit jako o nenáročné práci, naopak. Její výraznější rozšíření je datováno do 14. století, voroplavba v Purkarci se podle dochovaných historických zdrojů datuje ale již od 12. století.

Muzeum je pod záštitou spolku Vltavan, který má více jak stoletou tradici. Založili ho lesní dělníci pracující v okolních lesích, kde dřevo nejenom poráželi, ale také připravovali pro dopravu po řece. V Purkarci se spolek dnes kromě muzea stará i o kulturní dění v obci a pořádá slavnosti na počest voroplavby.

Obec Purkarec patří mezi významné zastávky na naučné trase, která přibližuje historii voroplavby. Trasa začíná v Českých Budějovicích u vodárenské věže a končí v Týně nad Vltavou u šífu lodi u železného mostu.