Jste zde:

Ostrovský klášter

Romantická plavba za ruinami kláštera.

Pozůstatky bývalého kláštera najdeme na ostrově sv. Kiliána u soutoku Vltavy a Sázavy v Davli.

Tato stavba postavená v roce 999 uprostřed hustých lesů se stala druhým nejstarším mužským klášterem v českých dějinách. Benediktini zde vedli příkladný život mnichů a oddávali se modlitbám. Na ostrově vznikla také trojlodní bazilika sv. Jana Křtitele v románském slohu. Důležitou součást kláštera tvořila keramická dílna a skriptorium. Z něho vzešel latinský rukopis Řehořových dialogů, který obsahuje staroslovanské meziřádkové glosy. 

Po útoku husitů, kteří zde založili požár v roce 1420, odešli mniši do jiného kláštera a místo zůstalo opuštěné. Ruiny kláštera jsou dostupné jedině na loďce a na protějším břehu je možné spatřit kostel sv. Kiliána.