Jste zde:

Poutní kostel Kájov

Ojediněle zachovalý komplex staveb z různých stavebních období.

Poutní areál se skládá z kostela Nanebevzetí Panny Marie, kostelíku Smrti Panny Marie a hospicu. Komplex je od roku 1995 národní kulturní památkou. 

Sem, hlavně k soše zázračné Panny Marie Kájovské, mířily od nepaměti desetitisíce poutníků nejen z velké části jižních Čech a Šumavy, ale i z Rakouska a Bavorska.

V kostele, jenž slouží jako farní, se konají pravidelné nedělní bohoslužby. Hlavní pouť se pořádá druhou neděli v říjnu, obvykle za účasti papežského nuncia a velkého množství poutníků ze všech třech zemí.

Ke Kájovu a hlavně k zázračné Panně Marii Kájovské, se váže i řada pověstí, legend a zázraků.