Jste zde:

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Muzeum se specializací na zlato.

Muzeum, zpočátku městské, bylo založeno v roce 1891 z podnětu jílovského občana Leopolda Čiháka, který pro tento účel věnoval městu svou vlastní sbírku písemností a trojrozměrných předmětů. Dům Mince, ve kterém muzeum sídlí, patří mezi čtyři nejstarší budovy ve městě. Do roku 1420 zde sídlil horní úřad. Odtud bylo řízeno dolování v okolí města a také se zde vybírala urbura – daň z vydobytého zlata, náležící panovníkovi. Proslulým se tento dům stal i díky svým známým majitelům, jako byl například dvorní alchymista císaře Rudolfa II., Eduard Kelley.

Muzeum je zaměřeno na zlato a jeho historii v České republice. Expozice Historie těžby a zpracování zlata vás provede jak historií u nás, tak ve světě. Ukáže zlato v různých odvětvích lidské činnosti. V muzeu se nachází další dvě stálé expozice Ora et Labora a Tramping a příroda dolního Posázaví.

Do října můžete také absolvovat prohlídku štol sv. Josefa, sv. Antonína Paduánského a štoly Halíře.

Muzejní štoly

Muzeum provozuje tři štoly na zlato, těžilo se jen ve 2 štolách v Dolním Studeném, Halíře jsou průzkumná štola z 20. stol., které patří k významným odkazům našeho kulturního dědictví. Štoly se nacházejí v malebném okolí města, 2 z nich (štola sv. Josefa a štola sv. Antonína Paduánského) pak na značených turistických trasách a na naučné stezce „Jílovské zlaté doly".

Štola sv. Josefa

Představuje nejstarší těžbu zlata z předhusitského období. Návštěvnický okruh ukazuje typické středověké důlní dílo ražené pomocí želízka a mlátku.Trasa vede v šikmých profilech a ukazuje staré dobývky, překop, zatopená úklonná hloubení i zával.

Štola sv. Antonína Paduánského

Naposledy využívaná v letech 1753 - 1754. Zpřístupněná část vede ve dvou úrovních, spojených systémem žebříků a povalů v úklonném komíně. Štola není elektrifikována, proto návštěvníci dostanou důlní lampy. Prohlídka štoly tak jistě patří k nevšedním turistickým zážitkům.

Štola Halíře

Moderním způsobem ražená 270 m dlouhá štola se čtyřmi překopy představuje pozůstatek po rozsáhlých průzkumných pracích prováděných v jílovském revíru ve druhé polovině 20. stol. Jako jediná umožňuje pohyb návštěvníků na invalidních vozících.

Zdroj fotky: Posázaví, (CC BY-SA 3.0)