Jste zde:

Replika Železné opony v Bučině

Zrekonstruovaný hraniční zátaras.

U repliky železné opony se vrátíte o 40 let zpátky. Můžete si představit nebo v paměti zapátrat po pocitech frustrace z toho, že nešlo volně cestovat.

Železnou oponu tvořil přibližně 20 metrů široký pás s ploty z ostnatého drátu. Drátěné zátarasy byly pod vysokým napětím, další ostnaté dráty byly na zemi a některé úseky byly dokonce zaminovány.

V lesnatých úsecích byl kvůli oponě vykáceny průseky lesa, které jsou patrné dodnes - na mapě i v terénu. Opona lemovala prakticky celou hranici s Rakouskem a Německem a vedla tak, aby z jedné strážní věže bylo vidět na druhou.

Opona se začala budovat v dubnu 1951 a sloužila až do roku 1989, kdy se na konci téhož roku začala odstraňovat. Kvůli ní se však muselo vystěhovat mnoho samot, vesnic, kaplí i kostelů a část historie horského života tak byla nenávratně ztracena.