Jste zde:

Soumarské rašeliniště

Naučná stezka s pozoruhodným výhledem.

Soumarské rašeliniště se nachází nedaleko Lenory v údolí zvaném Vltavský luh. Vyvíjelo se od sklonku doby ledové, tedy zhruba 9 tisíc let. Je ostrůvkem chladnomilné serverské přírody, která se však proměnila v posledních desetiletích kvůli těžbě rašeliny.

Člověk zde narušil rašelinotvorné procesy, vodní režim a mikroklima, v důsledku čehož zde zmizelo mnoho druhů rostlin a živočichů. Rašeliniště se později revitalizovalo a ponechalo přirozenému vývoji a naštěstí se do něj postupně vrací na čas vymizelá květena a zvířata, jako např. mnoho druhů motýlů, zmije, ptáci, nápadný suchopýr a mnohé další druhy.

Rašeliništěm vede kilometr a půl dlouhá naučná stezka, která končí u dvoupatrové 10 metrů vysoké vyhlídkové věže, ze které přehlédnete celou plochu rašeliniště o rozloze 95 ha. Lze odtud také dohlédnout na Stožec, hřeben Boubínu a Želnavskou pahorkatinu.