Jste zde:

Štěchovická elektrárna

Vodní elektrárna s ojedinělou plavební komorou ve střední Evropě.

Vodní elektrárna Štěchovice patří mezi nejvýznamnější technické stavby, které se začaly stavět v době první republiky. Návštěvníci se mohou na základě dobových fotografií blíže seznámit s historií stavby a fungováním elektrárny. Návštěvníkům tu promítnou také poutavý 20minutový film o vodních elektrárnách, o principu práce, o turbínách atd.  Součástí prohlídky střediska je i exkurze po provozu elektrárny.

V okolí se nachází naučná stezka Svatojánské proudy, kde najdeme informační tabule o budování přehrad Slapy a Štěchovice a zajímavosti o paroplavbě a trampování. 

Vodní elektrárna Štěchovice I. byla druhým postaveným článkem vltavské kaskády (1938-1944). Přehrada je 22,5 m vysoká, 120 m dlouhá a má pět přelivných polí.

Její nádrž má obsah 11,2 mil. m³ vody a slouží hlavně k vyrovnání odtoku ze špičkové elektrárny Slapy. Elektrárna je vybavena 2 soustrojími s Kaplanovými turbínami. Je to jedna z nejvýznamnějších technických staveb započatých v období první republiky. 

Provoz přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice II. s umělou nádrží na kopci Homole o obsahu 500 000 m³ byl zahájen v roce 1947. Elektrickou energii vyrábí Francisova turbína.

Na začátku 20. století byla řeka Vltava hojně využívána jak pro voroplavbu, tak pro klasickou plavbu. Přepravovalo se hlavně dřevo, kámen a sůl. Tehdy vznikly první návrhy na stavbu dvou vysokých přehrad u Slap a na Orlíku. První dvě vodní díla kaskády, Vrané a Štěchovice, byla vybudována právě s ohledem na plavební účely.