Jste zde:

Vodní elektrárna Lipno

Elektrárna jihočeského moře.

!!!Infocentrum Vodní elektrárny Lipno je nyní uzavřeno!!!

V tomto regionu nicméně máme několik dalších elektráren, jejichž provozy jsme návštěvníkům zpřístupnili, konkrétně v Pošumaví jsou to vodní elektrárny Vydra a Čeňkova pila, pro zájemce o jadernou energetiku doporučujeme nedaleké infocentrum na Temelíně. Pro zájemce o vodní elektrárny doporučujeme z tzv. vltavské kaskády (kam patří i Lipno), návštěvu vodních elektráren Orlík nebo Štěchovice. Vyberete si dle vašeho zájmu některé z těchto Infocenter Skupiny ČEZ.

Vodní nádrž Lipno je největší vodní nádrží v ČR. Na délku měří 44 km a nejširší vzdálenost mezi dvěma břehy je 10 km u Černé v Pošumaví.

V podkroví budovy u lipenské přehrady se nachází informační centrum, které seznamuje s historií přehrady a jejím fungováním. Každou celou hodinu se v infocentru promítají filmy a k dispozici je i funkční model elektrárny. Prohlídka s odborným výkladem je k dispozici po předchozí rezervaci. U elektrárny je bezplatné parkoviště, které se nachází na protějším konci přehrady ve směru na Vyšší Brod.

Hlavní funkce přehrady je ochrana před povodněmi, výroba elektrické energie a zajištění vody pro průmyslové podniky. Přehrada vznikla roku 1959.

Zajímavá čísla
Samotná hráz je 296 metrů dlouhá a 25 metrů vysoká. Voda z přehrady je vedena k Francisovým turbínám v hloubce 160 metrů pod povrchem, kde se nachází velká podzemní hala. Do podzemní haly vede 210 metrů dlouhá štola. Voda protékající přes turbíny pak odtéká do vyrovnávací nádrže Lipna II tunelem dlouhým 3,6 km. 

Autor fotografie: Alexandr Makovetsky