Jste zde:

Zámek Ohrada

Lovecké muzeum na Zámku Ohrada.

Zámek Ohrada vznikl v 18. století a sloužil k pořádání honů a loveckých slavností. Již v 19. století zde vzniklo lovecké muzeum, kde můžete spatřit vynikající trofeje včetně unikátní sbírky prof. Dr. Viléma Salače trofejí jelenovitých ze všech koutů světa, expozici rybářství s akváriem sladkovodních ryb, expozici sokolnictví a další. Muzeum Ohrada patří mezi nejstarší muzea u nás.

Obecná úcta myslivců ke svatému Hubertu je na loveckém zámku Ohrada umocněna dalším patriotem lovců a myslivců, svatým Eustachem, jemuž je zasvěcenazámecká kaple.

V těsné blízkosti zámku se nachází zoologická zahrada a krásný Munický rybník.