Jste zde:

Den za obnovu lesa

Přijďte si vysadit strom do „nového lesa" a rozšířit si vědomosti o lesnictví. 

Lesy České republiky pořádají 19. října Den za obnovu lesa. Akce se bude konat na několika místech v republice současně. V blízkosti řeky Vltavy se koná jedna z akcí, a to u Kleti. 

Den za obnovu lesa nebude jen o sázení. Dozvíte se spoustu informací o těžké práci lesníků a uvidíte těžbu dřeva pomocí koní. Pro děti bude připraven vzdělávací program zábavnou formou. 

Co je „nový les“?

Je to les, který je druhově pestrý (pestřejší než dosud). Každý druh má odlišnou dynamiku růstu, proto pak vznikne porost s více patry. Takový les velmi dobře uchovává své mikroklima i při vyšších okolních teplotách. Postupně se přirozenými nálety obnoví i keřové a bylinné patro. Tato patra poskytnou úkryt a potravu pro lesní živočichy a zajistí dostatek vláhy pro kořeny stromů. 

Začátek akce je plánovaný na 10:00 hod. 

Místo konání:

Zpevněná plocha v lesa, která bezprostředně navazuje na parkoviště Krásetín. Pro účastníky bude parkování zdarma. 

Doporučení:

Pro výsadbu doporučujeme pevnou obuv, teplé oblečení a dobrou náladu. 

Veškeré potřebné nářadí bude k dispozici na místě.

Více na sazimelesynovegenerace.cz