Jste zde:

Omezení paddleboardů v Praze

Jakým místům se vyhnout s paddleboardem v centru Prahy? 

Od 1. srpna si pražští paddleboardisti musejí dávat pozor na to, kde chtějí s paddleboardem jezdit. Začal totiž platit nový zákaz plavby paddleboardů v centru Prahy. 

Zakázaný úsek

Zákaz se týká úseku mezi plavební komorou u Štvanice a železničním mostem na Výtoni. Výjimku tvoří okolí Dětského, Střeleckého a Slovanského ostrova. Důvodem omezení je intenzivní provoz lodní dopravy a velké množství přístavů. Plavidla se zde často otáčí a snadno by mohlo dojít ke vzniku krizových situací. Státní plavební správa uvádí, že vůdci paddleboardů nejsou schopni dodržovat pravidla plavebního provozu. To vede k ohrožení bezpečnosti všech účastníků. 

Úseky s omezením jsou přehledně označeny. Dodržování zákazu bude kontrolovat jak Státní plavební správa, tak i Poříční útvar Policie.