Jste zde:

Cisterciácké opatství Vyšší Brod

Jediný fungující mužský klášter v Česku.

Jedna z nejvýznamějších kulturních památek v jižních Čechách. Klášter založil Vok z Rožmberka v roce 1259. Ovšem stavba kláštera trvala přes 100 let. Pod kněžištěm klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie se nachází hlavní hrobka rodu Rožmberků, kterých zde odpočívá téměř 40.

Klášter je pokladnice mnoha cenností jako například Závišův kříž z ryzího zlata, který je posázený drahokamy a perlami, nebo Vyšebrodská madona. V kříži má být uložena relikvie z kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus. Zdejší knihovna obsahuje více než 70 tisíc knižních svazků a je také třetí největší klášterní knihovnou v České republice.

Ještě dnes zde žijí mniši podle řehole sv. Benedikta a jejich denní režim se řídí podle přísného časového rozvrhu. 

Pro návštěvníky je přístupný klášterní kostel, mnišský chór, hlavní oltář, kaple a filosofický sál. Součástí areálu je také poštovní muzeum.