Jste zde:

Keltské oppidum v Třísově

Jedna z nejvýznamnějších jihočeských pravěkých památek.

K oppidu vede naučná stezka s informačními tabulemi, kde se dozvíte o historii tohoto keltského sídla. Mohutné oppidum o výměře 26 ha připomínají dvě linie valů.

Ideální je spojit návštěvu oppida s návštěvou asi kilometr vzdáleného Dívčího kamene.

Historie.

Oppidum v Třísově vzniklo někdy po roce 150 př. n. l a je nejjižněji položeným keltským hradištěm v Čechách. Keltové, které reprezentoval na českém území kmen Bójů (odtud i název Bohemia), dosáhli právě v oněch časech největšího rozkvětu.

Oppidum v Třísově mělo ve své době zřejmě výlučné postavení i jako nejbližší místo setkávání keltské kultury s římskou civilizací. Svědčí o tom i několik nálezů římské keramiky, které se na území oppida našly. Velký rozvoj zde dosáhlo i železářství a sklářství. Většina nálezů je uložena v pražském Národním muzeu.

Unikátem je jeho opevnění, které je známo pouze z Třísova. Ve zdech mohutných dvojích vnějších hradeb jsou umístěny do souvislých řad svisle naplocho položené velké kameny. Vzbuzují tak dojem, že jde o stavbu sestavenou z obrovských balvanů.

Unikátní jsou i další fortifikační prvky, 2 mohutné brány a 2 akropole s osmiúhelnou svatyní, která je na našem území ojedinělá.