Jste zde:

Klášter Zlatá Koruna

Jeden z nejcennějších gotických klášterů ve střední Evropě.

Národní kulturní památka klášter Zlatá Koruna, patří k nejcennějším gotickým klášterům ve střední Evropě. Roku 1263 král Přemysl Otakar II. založil u brodu přes řeku Vltavu cisterciácký klášter původně nazývaný "Svatá trnová koruna" (Sancta spinea corona).

Účelem byla snaha o  posílení královské moci na jihu Čech a zamezení narůstající rozpínavosti mocného rodu Vítkovců. Podle legendy založil klášter ze zbožných pohnutek. Před důležitou bitvou u Kressenbrunnu roku 1260 proti uherskému králi Bélovi IV. měl učinit slib, že za své vítězství nechá založit klášter, což se i stalo.

 Hlavní stavbou je chrám Nanebevzetí Panny Marie, k  němuž přiléhá dvoukřídlý konvent s  křížovou chodbou a s gotickou kapitulní síní z konce 13. století. Nejstarší částí kláštera je malý konvent s kaplí Andělů Strážných, vystavěný v raně gotickém slohu z 13. století.

Areál kláštera byl rozdělen na opevněný hospodářský dvůr (dnešní obec) a vlastní hrazený komplex kláštera s  opatstvím. V předklášteří se dochovalo několik dalších středověkých staveb, např. hospic, sýpka a mlýn.

V současné době je ve správě Národního památkového úřadu a nabízí dvě prohlídkové trasy. Část je využívána Jihočeskou vědeckou knihovnou jako depozitáře nejvzácnějších sbírek a tisků.