Jste zde:

Lomec - Mariánské poutní místo

Proslulé poutní místo s nejzachovalejším pohřebištěm v Čechách.

Kostel Panny Marie v obci Lomec je dílem vrcholného baroka a v tomto ohledu se řadí mezi skvosty střední Evropy. Vede tudy hodně cyklotras a také naučná cyklostezka s názvem Historická krajina Netolicka. Pokladem je zde údajně zázračná soška Panny Marie s malým Ježíšem a centrální oltář s krásnými řezbami. Najdeme zde také lovecký zámeček z roku 1709 - 1710 a meditační zahradu. Unikátem jsou slovanské mohyly pocházejcí z 6. - 9. století po Kristu.