Jste zde:

Mělnické podzemí

Podzemím k nejširší studni v České republice. 

Stavba mělnického podzemí započala ve 13. století a nejhlubší chodba se nachází 25 metrů pod povrchem. Za pokladem zdejšího podzemí musíme ujít chodbou dlouhou 150 metrů. Jedná se o nejširší studnu v České republice, která pochází ze 14. století. Průměr studny je 4,54 metru s hloubkou 54 m.

Studna vznikla se založením města a sloužila jako jediný zdroj pitné vody. Podzemní prostory se také používaly ke skladování potravin a jako úkryt v případě nebezpečí. Ke zdejším prostorám se také váže několik pověstí, například, že v útrobách mělnického kopce spí svatý Václav a tisíce rytířů, kteří vyrazí na pomoc, až zemi bude nejhůře. 

Podzemí je možné navštívit v rámci skupinové prohlídky s průvodcem, která začíná ve zdejším turistickém informačním centru.