Jste zde:

Milevský klášter

Klášter mimořádné hodnoty.

Milevský klášter je vskutku unikátní památkou. V České republice se řadí mezi nejcennější památky v románském slohu a zároveň je to nejstarší klášter a jediná románská bazilika v jižních Čechách. Klášter je národní kulturní památkou a konají se zde církevní obřady i kulturní akce. V dřívějších dobách byl centrem duchovního, kulturního i hospodářského života. 

V současné době jsou nabízeny tři prohlídkové trasy:

Sakrální stavby 
Seznámení s historií kláštera i současností premonstrátského řádu. Budete moci obdivovat románské architektonické skvosty, majestátní gotiku či pompézní baroko.

Život bratří premonstrátu
Expozice návštěvníkům poskytne informace o historii milevského kláštera a jeho významných osobnostech i současném životě řádových bratří. 

Prohlídka varhan s ukázkami - pouze na objednávku
Prohlídka varhan s výkladem o historii a principu na jakém varhany fungují společně s ukázkami varhaních skladeb.

Klášter se nachází v turistické oblasti Toulava.