Jste zde:

Památník Lety

Památník připomínající genocidu českých a moravských Romů.

Tábor Lety byl zprvu kárný pracovní tábor, později také sběrný tábor a tzv. cikánský tábor během druhé světové války, zřízený na okraji obce Lety na Písecku.

Oficiální označení tábora se v závislosti na jeho funkci měnila. Tábor byl založen 8. srpna 1940 jako kárný pracovní tábor. Od 9. března 1942 zde byl vybudovaný sběrný tábor se zpětnou platností od ledna 1942. Podmínky internace ve sběrném táboře byly srovnatelné s kárným pracovním táborem – počet internovaných Romů byl menšinový. Proměňuje se i skladba vězňů. Jedná se o osoby protektorátními úřady považované za Cikány, tedy především o české Romy. Ti byli drženi za nelidských podmínek a většinou zde nebo později v jiných koncentračních táborech zahynuli. V druhé polovině 40. let je tábor vypálen a již nepoužíván. Na stejném místě byl v 70. letech 20. století vybudován zemědělský podnik – velkokapacitní vepřín. V 90. letech 20. století byl u vepřína zřízen památník, v srpnu 2017 vláda rozhodla o odkupu vepřína od jeho vlastníka, jeho následné demolici a vybudování památníku. Od dubna 2018 Muzeum romské kultury spravuje areál bývalého vepřína i Kulturní památku Lety (od ledna 2018). 4. září došlo k revokaci usnesení vlády, bylo schváleno uvolnění prostředků na demolici a archeologický výzkum.

Po skončení archeologického průzkumu budou strženy budovy vepřína a vybudován rozsáhlý památník, který by měl návštěvníka pomocí nejmodernějších technologií celým bývalým táborem.