Jste zde:

Zámek a zámecký park Orlík nad Vltavou

Majestátní zámek tyčící se na skále nad vodní hladinou.

Orlický zámek, vystavěný na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou, dříve připomínal opravdu orlí hnízdo. Orlík se majestátně tyčil nad řekou Vltavou, která pod ním v hlubokém údolí bujaře tekla směrem ku Praze. Po zatopení vltavského údolí Orlickou přehradou (1960-1962) se dnes jeho stavba zrcadlí v klidné vodní hladině.

Zámek nabízí jednu prohlídkovou trasu, místnosti zůstaly ve stavu, v jakém je byli nuceni opustit Schwarzenberkové v roce 1948.

Historie
První písemné zmínky o Orlíku pocházejí z let 1230-1251, z doby vlády Václava I., kdy je v archivních zprávách zmiňováno clo na Vltavě u Orlíka, který byl v té době jen dřevěným hrádkem. Na rozhraní 13. a 14. století prošel Orlík přestavbou na kamenný gotický hrad. V rukou českých králů zůstal Orlík až do roku 1357, kdy jej dle dochované listiny Karel IV. udělil v ušlechtilé panství svému kancléři Dětřichu z Portic. Majetkově se na něm v průběhu staletí vystřídalo mnoho rodů, Zmrzlíkové ze Svojšína, Švamberkové a Eggenberkové. Až konečně na začátku 18. století připadl do vlastnictví Schwarzenberkům. Ti jej spravují dodnes, stejně jako nedaleký zámek v Čimelicích.

Tip: 

Na zámek můžete přijet pravidelnou lodní linkou od hradu Zvíkov.