Jste zde:

Přírodní rezervace Máslovická stráň

Unikátní krajinná oblast.

Máslovická stráň je zalesněný svah nad údolím Máslovického potoka. Pod ochranou jsou zde suché louky, lesostepi, skalní stepi a místní flóra a fauna. Doporučuje se prozkoumat hlavně Choč a stráně pod elektrickým vedením, kde je příroda nejvíce zachovalá.

Máslovická naučná stezka je lemovaná sochařskými díly, které seznamují se zdejší přírodou. Na začátku trasy je však představen politik a novinář Dr. Julius Grégr, který si tu postavil vilu, a také zde najdeme informace o Výzkumném ústavu včelařském. Dále se už objevují samé unikátní výtvory jako např. včelí úl, který obsahuje informace o včelách, ptačí strom seznamující s ptactvem nebo kompas směřující k různým místům.

Po stezce lze dojít až k Malému máslovickému muzeu másla, kde se návštěvnící dozví o historii Máslovic a prohlédnou si zajímavé předměty, mezi které patří např. historické máselnice, formy na máslo apod. 

Zdroj fotky: Jiří Komárek (CC BY-SA 4.0)