Jste zde:

Levý Hradec

První křesťanský kostel v Čechách.

Levý Hradec se rozkládá na plošině vysokého ostrohu nad řekou Vltavou a jeho území bylo osídleno už v pravěku. Na přelomu 8. a 9. století tu vzniklo slovanské opevněné hradiště, které se stalo zřejmě nejstarším sídlem Přemyslovců. Kníže Bořivoj I., první historicky doložený český kníže z rodu Přemyslovců, tu v 9. století založil první známý křesťanský kostel v Čechách.

Na jeho místě dnes stojí zbarokizovaný gotický kostel sv. Klimenta. Koncem 9. století přenesli Přemyslovci své sídlo na Pražský hrad, ale Levý Hradec zůstal důležitým správním centrem přemyslovského státu až do 13. století. Jeho privilegované postavení potvrdila i volba Vojtěcha Slavníkovce druhým pražským biskupem; byl zvolen v roce 982 právě ve zdejším kostele. Rozsáhlý archeologický výzkum v letech 1939–1955 odhalil mimo jiné i pozůstatky mohutných hradeb a staveb.

Význam tohoto místa nám připomene naučná stezka. 

Zdroj fotky: theavoae (CC BY 2.0), Ondřej Pospíšil (CC BY-SA 2.0)