Jste zde:

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Muzeum sídlící v barokním zámku v Roztokách u Prahy.

Jedno z nejmladších muzeí Středočeského kraje sídlí v areálu barokně upraveného zámku v Roztokách u Prahy. V sedmdesátých letech 20. století muzeum získalo objekty areálu Braunerova mlýna, v devadesátých letech pak areál bývalého statku v Libčicích nad Vltavou, kde se dnes nachází další pracoviště muzea. Od roku 1957 vytváří muzeum rozsáhlé sbírky z oblasti archeologie, přírodních věd, historie a umění. 

Expozice
Na zámku je možno navštívit dvě stálé expozice:  Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce navozující atmosféru privátních prostor správce statku z dob Liechtensteinů a Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt prostředí letních sídel z přelomu 19. a 20. století.

Další expozicí mimo zámek je areál Braunerova mlýna. V ateliéru Zdenky Braunerové se seznámíte s tvorbou a životem této umělkyně. 

Další aktivity muzea
Přímo na pokladně můžete zakoupit nejrůznější publikace a grafické listy od Zdenky Braunerové. 

Středočeské muzeum se v posledních letech vyprofilovalo i jako významné konzervátorské a restaurátorské pracoviště disponující nejmodernějšími technologiemi.