Jste zde:

Vodní elektrárna Orlík

Přijďte se podívat do nitra nejvyšší betonové hráze v české republice.

Těleso Orlické přehrady je v řetězu vltavských přehrad největší, nejvyšší a nejmohutnější. Je dlouhá 450 metrů. Vystavěna je z betonu (speciálně patentovaného pro vodní dílo Orlík), tzv. tížní a dosahuje v koruně výšky 91 m. Vzdutí je dlouhé na Vltavě 68 km, na Otavě 23 km a na Lužnici 7 km. Největší hloubka je 74 m. Objemem zadržené vody se nádrž Orlík řadí na první místo v České republice.

Součástí vodního díla je také hydroelektrárna, která svým výkonem zaujímá druhé místo mezi vodními elektrárnami v Česku. Nedílnou součástí vodní elektrárny jsou Kaplanovy turbíny, přes které si Vltava klestí cestu. Jelikož spotřeba vody na Kaplanových turbínách na Orlíku je značná, teče vlastně Vltava přes Orlík jen pár hodin či minut denně. 

Jak to v takové elektrárně funguje, se můžete podívat kdykoliv během roku po předchozí rezervaci. Prohlídka strojovny a hráze trvá přibližně hodinu. 

Na exkurzi je možno přijet autem, na kole a nebo po hladině výletní lodí z orlického zámku.

Zajímavosti: 

  • desetilopatkové oběžné kolo Kaplanovy turbíny dostalo na výstavě EXPO 58 v Bruselu ocenění a bylo světovým unikátem.
  • kvůli stavbě přehrady musel být přenesen i celý kostel (kostel sv. Prokopa).
  • lodní doprava po Orlické nádrži jezdí od počátku vzedmutí hladiny, tedy od 60. let minulého století.