Jste zde:

Žďákovský most

Unikátní jednoobloukový most přes Vltavu. 

Orlickou přehradu překlenují vcelku unikátní mosty. Jejich mostní konstrukce jsou jedinečné a to v kontextu jak českého, tak světového stavitelství. Most, který je rozhodně z pohledu unikátů na prvním místě, nese název Žďákovský.

Roku 1967 překlenul vltavské údolí u Orlíka nad Vltavou a v době svého vzniku byl největším jednoobloukovým ocelovým mostem na světě. Dnes se vejde stále do první desítky mostů svého typu na světě.

Most, pojmenovaný podle nedaleké osady zatopené při napouštění Orlické přehradní nádrže, spojuje vltavské břehy u obce Orlík nad Vltavou a vede po něm silnice z Milevska do Březnice. Pro turisty je dostupný několika stezkami či naučnou stezkou Zvíkov – Orlík. Na obou koncích mostu najdete parkoviště, rozcestníky a naučné tabule. Na levém břehu je k dispozici také občerstvení a výborná restaurace. Z mostu se odkrývá nádherný výhled na hladinu Orlické nádrže a zajímavý je také pohled na konstrukci mostu z cesty vedoucí pod ním. Jako silniční přechod přes Vltavu byl Žďákov znám od nepaměti. Pod mostem jezdí v turistické sezóně pravidelná lodní doprava, linka Zvíkov – Orlík.

Most v číslech

Délka mostu: 542,91 m
Rozpětí mezi pilíři: 379,6 m
Výška mostu nad hladinou: 50 m
Hmotnost mostu: 4 116 tun