Jste zde:

Zámek Zbraslav

Úchvatný komplex zámku Zbraslav.

Zámek ve Zbraslavi byl dříve cisterciáckým klášterem a podle projektu G. Santiniho a F. M. Kaňky se přestavěl na zámek. V původním klášteře bylo pohřební místo přemyslovské dynastie. Zámek byl v restituci vrácen původním vlastníkům, takže je celoročně otevřen pouze zámecký park. V areálu je však dostupný kostel sv. Jakuba Staršího. Část zámku v současné době slouží jako depozitář knihovny Národního muzea. Je možné si pronajmout reprezentační prostory pro nejrůznější slavnostní akce. 

Historie
Původní klášter byl dostavěn roku 1333 a od 15. století patřila ke klášteru i nemocnice s kaplí. Ovšem již v roce 1420 byl klášter vypálen husity, a tak se následně opravoval až do druhé pol. 16. století. V letech 1611 a 1612 byl klášter opět poničen pasovskými vojsky a žoldnéřskými vojsky císaře Matyáše. Roku 1622 dostal klášter darem konfiskované statky. Poté došlo k dalším etapám výstavby kláštera. Roku 1785 v důsledku josefínských reforem došlo ke zrušení kláštera. Následně se stal klášter součástí státních statků. V roce 1910 koupil areál rytíř Bartoň z Dobenína a započal rekonstrukci do dnešní podoby.

Zdroj fotky: Zdeněk Fiedler (CC BY-SA 3.0)