Jste zde:

Přírodní památka Komořanské a Modřanské tůně

Modřanské laguny.

Modřanské a Komořanské tůně vznikly v 19. století u soutoku Berounky a Vltavy. Lokalita je z jedné strany ohraničena řekou a z druhé strany oblíbenou cyklostezkou A2. Celé území má rozlohu necelých 13 ha a od roku 2014 je vyhlášeno jako zvláště chráněné území. 

Tůně nejprve sloužily k ochraně před povodněmi a poté místo zarostlo a vytvořil se nivní a lužní porost s cennými vlhkomilnými travami. Mezi nejcennější patří plavín štítnatý (kriticky ohrožená vodní bylina), voďanka žabí (silně ohrožená) a šmel okoličnatý.

Najdeme zde také nejrůznější živočichy, mezi nimi vzácného ledňáčka říčního nebo ohrožené druhy jako skokan skřehotavý nebo užovka podplamatá. 

Zdroj fotky: Bridence (CC BY-SA 4.0), Bridence (CC BY-SA 4.0)