Jste zde:

Zřícenina hradu Dívčí Kámen

Velkolepá romantická zřícenina na vysoké skále s úchvatnými výhledy na Vltavu.

Zřícenina hradu Dívčí Kámen je jednou z nejrozsáhlejších a nejlépe dochovaných středověkých památek v České republice.

Díky kombinaci skalního útvaru, meandrujících vodních toků a zásahu člověka je zde velmi pestrá fauna i flóra. Proto byla oblast hradu vyhlášena přírodní rezervací, která je zároveň součástí CHKO Blanský les. 

K hradu se váže i řada pověstí. Jedna z nich je i o ukrytém pokladu, který střeží skřítci.

Co zde dělat: 

  • Ztratit se ve spleti středověkých zdí.
  • Vylézt na vyhlídku a kochat se pohledem na řeku Vltavu.
  • Projet pod zříceninou na lodi nebo raftu.
  • Prozkoumat přírodní rezervaci, jejíž je hrad součástí.