Jste zde:

Naučná stezka Drbákov - Albertovy skály

Naučná stezka v národní přírodní rezervaci s náročným terénem. 

Trasa začíná na parkovišti přímo u národní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály. Stezka vede po skalnatém srázu vysoko nad hladinou řeky, úzkými stezkami, po schůdcích a skalních římsách s řetězy. Klesání bude střídat stoupání. Doporučujeme ji zdatnějším turistům. Za sněhu nebo ledu může být stezka poměrně nebezpečná.

Odměnou za námahu vám však bude mnoho překrásných výhledů na řeku Vltavu a Bílé (Albertovy) skály.

Přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály

Trasa je lemována také jedenácti naučnými tabulemi pojednávájící o okolní přírodě a historii.

Dozvíte se o přirozených společenstvech skalních srázů a sutí, o místní floře jako tisu červeném, dubrohabrových hájích, skalní stepi i o vzácných a ohrožených živočiších jako výr velký nebo krahujec obecný. Uvidíte zde také ještěrku zelenou nebo užovku hladkou.