Jste zde:

Okolo Boubínského pralesa

Pro ty, kteří se nebojí stoupání a dlouhých túr.

Na rozhlednu
Výlet začíná v obci Kubova Huť na modré trase, kde začíná stoupání na boubínskou rozhlednu, která je necelých 5 kilometrů od parkoviště. Tady se les ještě nijak neliší od lesů, které známe, jen je zde bohatší drobná fauna jako hmyz, ptáci a žáby. Stezka vede po kamení a obnažených kořenech stromů. Na vrcholu se můžete občerstvit a pokochat se krásným výhledem. Ze shora je dobře vidět, jak se boubínský prales odlišuje od okolního "klasického" lesa.  Za dobré viditelnosti můžete vidět i alpské vrcholky.

Kolem pralesa
Od rozhledny půjdete stále po modré, která vás povede podél boubínského pralesa až k boubínskému jezírku. V tomto úseku půjdete kolem pralesa. Je to jeden z nejkrásnějších úseků trasy. Trouchnivějící kmeny ležící přes sebe pokryté mechem jsou skoro všude. Po cestě jsou také informační tabule o historii a přírodních zajímavostech pralesa.

Boubínské jezírko
Cestou kolem pralesa dojdete k Boubínskému jezírku. Zde je dovoleno si v jezírku smočit nohy. Jezírko mělo kdysi také svou funkci jako zásobárna vody pro plavební kanál. U jezírka je několik laviček se stoly pro odpočinek a svačinu.

Od jezírka se pokračuje po modré a u rozcestníku Lukenská cesta se vydáte po zelené trase. Cestou minete ještě přírodní památku Jilmová skála. Odtud je už jen 5,5 kilometrů zpět na parkoviště. Touto částí vás bude na zpáteční cestě provázet Lesnická naučná stezka.