Jste zde:

Podél Orlíku a dvou přítoků

Výhledy, koupání a zajímavosti na opuštěnější straně přehrady.

Trasa začíná na železniční zastávce v Jetěnicích. Nejdřív se vydáte podél Jetěnického potoka až k jeho ústí do Orlické přehrady. Za obcí Červená nad Vltavou přejdete železnici, která vede po 68 metrů vysokém a 253 metrů dlouhém mostu. Byl postaven v roce 1889 a tou dobou se jednalo o druhou nejvyšší mostní stavbou v Rakousku-Uhersku. V roce 2019 se ale bude most odstraňovat a stavět nový. 

Po červené značce dojdete až k ústí Hrejkovického potoka. Kousek před ústím potoka můžete sejít dolů k přehradě, kde si můžete odpočinout koupáním na velké pláži, kde místní chataři parkují svá plavidla.

Můžete si udělat krátkou zacházku ke kostelu svatého Bartoloměje, který byl kvůli zaplavení orlické nádrže přesunut nad zátopovou čáru.

Zbytek trasy vede po zelené a poté červené turistické trase zpět k vlakové zastávce v Jetěnicích.

Zdroj fotky: Přemysl Otakar (CC BY 3.0)