Jste zde:

Přes Prokopské údolí

Za výhledy a přírodními krásami na okraji Prahy.

Přírodní rezervace Prokopské údolí je unikátní a zajímavé místo samo o sobě. Například jde o jednu z mála oblastí v republice, která nebyla nikdy souvisle zalesněná. Díky nehostinným vápencovým stráním a extrémním podmínkám pokrývala už od starověku většinu lokality step, která utvořila podobu dnešní krajiny.

Okruh je vhodný pro odpolední procházku.
Trasa začíná u autobusové zastávky v Hlubočepech, na místo je možno se dostat i vlakem. Odtud se vydáte pod severozápadním viaduktem po silnici. Po zhruba 700 m doporučujeme si zajít k jezírku, které je oblopeno skalami. Dále pokračujeme v cestě podél dalejského potoka.

Ze silnice sejdete za venkovní posilovnou doprava, přes železniční přechod. Po krátkém stoupání vás čeká řada vyhlídkových míst a u děvínského vrchu i spousta skalnatých útvarů. 

Zpět do města přijdete z druhé strany od hřbitova.