Jste zde:

Barokní Svatá Hora v Příbrami

Celý areál je krásné architektonické dílo, které vzniklo na přelomu 17. a 18. století. Na Svatou Horu můžete vystoupat po 343 svatohorských schodech.

Významné evropské mariánské poutní místo a jedna z nejcennějších architektonických památek období raného baroka v Čechách. Na Svaté Hoře je umístěna gotická soška Panny Marie Svatohorské, úcta k ní vedla v 17. století ke vzniku tradice procesí, která se konají dodnes.

Areál Svatá Hora vznikl v letech 1658–1709. Jeho jádrem se stal barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie postavený podle projektu předního italského architekta Carla Luraga. Na stavbě i výzdobě se podílel také věhlasný stavitel Kilián Ignác Dienzenhofer. V letech 1647–1773 spravovali Svatou Horu jezuité a od roku 1861 redemptoristé; těm byl objekt po roce 1948 odebrán a navrácen až v roce 1990. Největšího ocenění se Svaté Hoře dostalo v roce 1905, kdy jí papež Pius X. udělil titul basilica minor, propůjčovaný jen nejvýznamnějším světovým křesťanským svatyním.