CHKO Brdy

Oblast neprostupných hvozdů a vzácných druhů fauny a flory zpřístupněná teprve v roce 2016.

Ve 20. století začaly být Brdy rájem trampů a výletníků, vždyť z hlavního města Prahy to trvá jen hodinu cesty a turisté se ocitli v kraji hlubokých hvozdů, kamenných moří, vřesovišť, proudících pramenů. Pak se stala část této krásné přírodní oblasti dělostřeleckou střelnicí s omezeným vstupem. Teprve na Nový rok 2016 se mohli do Brd vrátit první návštěvníci.

Vojáci, kteří se odsud vystěhovali, krajinu nijak nekultivovali a nezušlechťovali, a tak paradoxně přispěli k zachování ojedinělých a vzácných druhů flory a fauny. V jezírcích od těžké techniky se dnes překvapivě dobře daří tak vzácným druhům, jako jsou čolek velký, kuňka žlutobřichá, nebo korýš listonoh letní. V Brdech je dále možné spatřit orla mořského, čápa černého nebo vydru říční.

Přístup do CHKO Brdy mají dnes jak pěší turisté tak cyklisté, kteří musí dodržovat zákaz vstupu do míst doposud užívaných armádou. Pro návštěvníky přijíždějící auty je možnost parkování v okolních obcích.

Romantický výhled na brdské kopce a celou krajinu poskytuje vyhlídka z Jindřichovy skály.