Jste zde:

Mezi Vrbenskými rybníky

Pohodový výlet do ráje ptactva.

Výlet vás zavede do přírodní rezervace Vrbenské rybníky se 193 druhů ptáků, z nichž 80 druhů zde hnízdí. 

Z budějovického náměstí se musíte dostat na sídliště Máj, kde končí městský ruch. Můžete jít přes město pěšky nebo se svézt MHD, popravdě cesta po městě nemusí být pro každého záživná. Od sídliště vás k rybníkům zavede modré značení. V celém okolí je jich více jak desítka, ale cesta vede jen kolem těch největších. 

Hluk ptactva

Prvním rybníkem na cestě bude Domin. Doporučujeme návštěvu na jaře při hnízdění racků chechtavých, kterých je tu údajně 2 až 3 tisíce párů a přes jejich křik neuslyšíte vlastního slova.

Vedle racků zde však můžeme vidět i kachny divoké, husy, lysky, poláky, volavky, ale také vzácnější druhy jako např. zrzohlávku rudozubou, či hohola severního.

Stromy okolo rybníků také poskytují útočiště mnoha druhům netopýrů a motýlů.